Phổ biến pháp luật

Thông báo về danh mục sách quy phạm pháp luật, tại phòng Thanh tra - Pháp chế

Hiện nay Phòng Thanh tra - Pháp chế đã đặt mua sách và tài liệu quy phạm pháp luật theo danh mục bên dưới. Vậy kính đề nghị các đơn vị, giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên có nhu cầu tra cứu thông tin liên quan thì liên hệ trực tiếp Phòng Thanh tra - Pháp chế tầng 3, Khu hiệu bộ 131 Lương Nhữ Hộc để được rõ.
 
 
STT
TÊN SÁCH 
NĂM XB
1 Bách khoa toàn thư giáo dục và đào tạo Việt Nam
2006
2 Bộ luật Lao động chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội 2006 (735 tr)
2006
3 Bộ luật Lao động
2015
4 Chương trình hành động của Chính phủ phòng chống, tham  nhũng, lãng phí (330 tr)
2007
5 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
2015
6 Hỏi đáp Luật Tiếp công dân
2014
7 Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và sau đại học (1560 tr)
2006
8 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (185 tr)
2014
9 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục (428 tr)
2014
10 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân (345 tr)
 
2014
11 Hệ thống các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (497 Tr)
 
2015
12 Hệ thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá xếp loại trang thiết bị, cơ sở vật chất trong nhà trường (511 Tr)
 
2011
13 Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (495 tr)
 
2011
14 Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2014
2015
15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2015
16 Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 và VBHDTH
2014
17 Luật Cán bộ công chức
2015
18 Luật Xử lý vi phạm hành chính
2015
19 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009
2013
20 Luật Giao thông đường bộ
2015
21 Luật Tố cáo
2014
22 Luật Khiếu nại
2014
23 Luật Thanh tra năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
2012
24 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014
2015
25 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014
2015
26 Luật Bảo hiểm xã hội
2013
27 Luật Nghĩa vụ quân sự
2015
28 Luật Sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật thi đua khen thưởng
2013
29 Luật Dân quân tự vệ
2009
30 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
2012
31 Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
2014
32 Quy định pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu
2012
33 Quy định mới nhất về Luật kiểm toán và lập dự toán, thu chi, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, áp dụng từ 01-01-2016 (500 tr)
 
2005
34 Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước
2010
 
 

Các tin khác: